724 239 937

Venkovní reklama Ostrava a okolí

Hlavním oborem firmy je venkovní reklama - výstavba a pronájem billboardových ploch, provozování naváděcích systémů, lampostery, pronájmy štítových stěn, mostů, přenosných panelů, zajišťování realizace reklamy. Agentura Narwall Ostrava zajišťuje reklamní kampaně na billboardech. Agentura Narwall také poskytuje další reklamní služby dle přání klientů - zajišťování reklamních předmětů, realizace expozic na výstavách, zajišťování promotion akcí, reklamní tisky atd. Firma působí na poli reklamy od roku 1994.

Od září 1999 je Mach-Narwall, spol. s r.o. obchodním partnerem společnosti oudoor akzent pro severní Moravu. Znamená to, že nabízí síť velkoplošných panelů nejen v České republice, ale i na Slovensku. Outdoor akzent je součástí holdingu BIGBOARD, nabízíme tedy všechny typy reklamních médií tohoto holdingu za výhodné ceny.

Agentura Narwall má v pronájmu celou řadu atraktivních ploch nejen v ostravském regionu, ale i v dalších městech České republiky. Velkoplošnou reklamu na štítových stěnách budov realizuje instalací superposteru (velkoplošné plachty s potiskem).

Agentura Narwall vlastní reklamní panely na přístupových komunikacích do Ostravy, které jsou klienty využívány k dlouhodobé reklamě (1rok a více). Ke specifických službám agentury patří skutečnost, že na přání klienta cíleně vyhledá (podle možností povolovacího řízení) vhodné plochy k umístění panelů pro dlouhodobou propagaci. Na tyto panely je grafický návrh realizován upevněním bannerové plachty nebo nalepením samolepící fólie. Krátkodobé billboardové kampaně jsou realizovány papírovými plakáty.

Agentura Narwall taktéž realizuje krátkodobé masivní reklamní kampaně na sloupech podél komunikací (např. při otevírání nové pobočky nebo slevových kampaní)

Náš tým

Místo pro Vaší reklamu
najdete zde